eBIRForms

eBIRForms

Miễn phí
Manages tax and tax return forms
Người dùng đánh giá
3.0  (115 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
5.2
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phiên bản mới nhất:
6.3 (Xem tất cả)
Fill out tax forms and save, edit, validate, print, or submit them. The tool contains numerous standardized forms covering income tax returns, VAT, Withholding Tax, Excise Tax, etc.
The Offline eBIRForms Package là một chương trình chuẩn bị chứng từ thuế cho phép những người nộp thuế và ATAs hoàn thành hoặc điền biểu mẫu ngoại tuyến. Thay vì quá trình hướng dẫn truyền thống của việc khai thuế trên những tờ đơn được in trước, việc mà con người rất dễ mắc lỗi thì người nộp thuế/ATAs có thể trực tiếp mã hóa dữ liệu, phê chuẩn, chỉnh sửa, lưu trữ, xóa bỏ, xem, in và nộp đơn xin hoàn thuế
Thông tin được cập nhật vào: